Donnerstag, 3. Mai 2012

Top Secret! Trulie Okamocek in Nürnberg ...

... mehr über den  Spieleerfinder aus Tokyo: rocca-game.jp

1 Kommentar:

SASAKI takayuki hat gesagt…

Hallo, Okamocek!!!
Wie geht's?
Guten Besuch!

Auf Japanisch...
ogenki desuka?
tanoshinde kite kudasai.
miyagebanashi to syasin wo tanosimini siteimasu.
Nihon ni sumu 3 bikino mahoutsukai to 3 biki no usagi no fan kara yorosiku to otutaekudasai.

SASAKI takayuki (aus Japan)